ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual

 1. Unitatea Militară 02093 Bucureşti, organizează examenul de promovare în gradul profesioanal de ,,Tehnoredactor gr.I’’ a personalului civil contractual încadrat în postul de ,,Tehnoredactor gr.II’’, în Biroul de prezentare grafica şi pregătire pentru tipar la Unitatea Militară 02093 şi examenul de promovare în gradul profesional de ,,Referent gr.IA’’ a personalului civil contractual încadrat în postul de ,,Referent gr.I’’, în Biroul asigurare tehnico materiala la Unitatea Militară 02093.
 2. Examenul de promovare se desfăşoară în data de 21.09.2022, orele 09:00, 11:00, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti din Bd. Iuliu Mniu nr. 13, sector 6.
 3. Bibliografia şi tematica de examen pentru postul de ,,Tehnoredactor gr.I’’ în Biroul de prezentare grafică şi pregătire pentru tipar:

– Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
– Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011;
– Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;
Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008;

– Şerban Andronescu, Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei ,,România de mâine’’, 1997

– Vlad Puescu, Victor Jalbă-Şoimaru, Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti, 2013;

– Jean Pierre Anciaux, La mise en page, Paris, Les Edition d’Organisation, 1992;

– Philippe Schuwer, Tratat practiv de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

– Cătalin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
– Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

– InDesign User Guide, publicat pe internet;

– InDesign User Guide, publicat pe internet;

– Acrobat XI User Guide, publicat pe internet;
– MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet;
– MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet.
Tematica pentru examen:
● organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
● tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;
● legislaţia dreptului de autor;
● proiectul editorial- etapele parcurse de un manuscris într-o editură de la preluarea lui de la autor, pană la viza ,,bun de tipar’’;
● organizarea şi funcţionarea editurilor;
● norme de tehnoredactare pentru cartea ştiinţifică;

 • tipuri de caractere, formate de carte, tipuri de ediţii;
 • realizarea grafică a proiectelor editorial pe suport clasic sau electronic;
 • paginaţia unei lucrări, prezentarea manuscrisului pentru tipărire, semnele de corectură;
 • procesarea imaginilor şi textelor, optimizarea portabilităţii documentelor.
 1. Bibliografia şi tematica de examen pentru postul de ,,Referent gr.IA’’ în Biroul de asigurare tehnico materiala:

– Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;

– Instrucţiuni privind organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ- valorice a bunurilor aflate în administrarea MApN- la pace”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M8/ 1999 cu modificările şi completările ulterioare;

– L 4/1 ,, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace’’, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. MS 96 din 25.09.2008;

– L 4/14 ,, Instrucţiuni privind asigurarea cu echipament şi materiale de resortul echipamentului personal pentru MapN’’, aprobate cu Ordinul apărării naţionale nr. MS 190/2008;

– ,,Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi clasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în MapN”, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale M 92/2013;

– M 87 ,,Ordinul pentru stabilirea duratelor de folosinţă ale materialelor de natura obiectelor de inventor şi ale altor materiale din dotarea MApN’’, 14 august 2009;

– Fi.-125. Fi.-12 – ,,Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalului proprii în MApN’’, aprobate cu ordinul ministrului apărării naţionale, M.S. 150 din 18.12.2012;

– Dispoziţie privind planificarea, organizarea şi exercitarea controlului managementului logistic în MapN, aprobată cu Ordinul ministrului apărării naţionale, SMG S 127/2010.

Tematica pentru examen:

 • organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;
 • organizarea şi funcţionarea editurilor;
 • planificarea, organizarea şi exercitarea controlului managementului logistic în MApN;
 • asigurarea cu echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru personalul MApN;
 • organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalului proprii în MApN;
 • organizarea şi conducerea evidenţei cantitativ- valorice a bunurilor aflate în administrarea MApN;
 1. Modul de desfăşurare a examenului:

* Data-limită pentru depunerea cererii de participare la examen este: 13.09.2022, ora 16:00

* Examenul de promovare se desfăşoară astfel:

– proba scrisă, pe data de 21.09.2022, orele 09:00 (tehnoredactor gr.I), 11:00 (referent gr.IA);

– rezultatele obţinute la proba scrisă se afişează pe data de 22.09.2022, ora 14:00;

– eventualele contestaţii se pot depune până la data de 23.09.2022, ora 14:00;

– rezultatele contestaţiilor se afişează pe data de 27.09.2022, ora 14:00.

* Rezultatele probei de examinare şi ale eventualelor contestaţii se publica pe pagina de internet a Editurii Militare ,,edituramilitara.ro’’ şi la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, în termenele stabilite.

 1. Alte informaţii:

Cererea de participare se depune, în termenul limită stabilit, la Compartimentul evidenţă şi management personal.

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti, astăzi 06.09.2022, ora 14:00.