ANUNŢ cu rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior desfăşurat la UM 02093 Bucureşti

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul pentru care s-a făcut promovarea Punctaj la proba scrisă Menţiunea ADMIS/ RESPINS
1. Pcc DUMITRU MARIA Tehnoredactor gr.I 97,00 ADMIS
2. Pcc LEMNARU ELENA Tehnoredactor gr.I 96,50 ADMIS
3. Pcc RÎMNICEANU MIHAELA PETRUŢA Referent gr. IA 94,33 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie pana la data de 23.09.202, ora 14:00, conform art.45 alin (7) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul UM 02093 Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 13, secor 6, Bucureşti, la secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon: 021 319 58 88

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti, astăzi 22.09.2022, ora 14:00.