Nr. crt. Titlul lucrării Autor An apariție Format Nr. pagini ISBN-13
1 24 ianuarie 2024. 165 de ani de la Unirea Principatelor Române Moldova şi Ţara Românească. Informare bibliografică
adnotată
Coordonator:
Alexandru Mihalcea
2024 11×18 cm 108 p. 978-973-32-1316-1
2 Împăratul Napoleon III şi Principatele Române Armand Lévy, Traducere din limba franceză de
Silvia-Mona Iorgulescu;
Ediție îngrijită, introducere, postfață și note de
Colonel (ret.) dr. ing.
Alexandru Mihalcea
2024 11×18 cm 198 p. 978-973-32-1313-0
3 Generalul Grigore Buciu la 75 de ani Volum omagial inițiat, alcătuit și îngrijit de Eugen Petrescu și Tudor Rățoi 2023 17×24 cm 368 p. 978-973-32-1317-8
4 Eroul necunoscut al României Mari la centenar (1923-2023) Coord. Eugen Petrescu 2023 17×24 cm 408 p. 978-973-32-1315-4
5 Femei în vremuri de război ISPAIM 2023 21×30 cm 88 p. 978-973-32-1312-3
6 Napoleon III. Sfinxul de la Tuileries. Vol. II. Revelaţia Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2023 15×23 cm 508 p. 978-973-32-1297-3
7 Relații politice și militare româno-otomano-turce, 1878-1989. Documente,  volumul 1, 1878-1938 ISPAIM, Coordonator:
Carmen-Sorina Rîjnoveanu
Responsabil de volum:
Manuel Stănescu
2023 17×24 cm 560 p. 978-973-32-1298-0
8 România și Turcia. 100 de ani de relații politico-militare. Documente ISPAIM, Coordonatori:
Carmen-Sorina Rîjnoveanu
Șerban Liviu Pavelescu
2023 21×30 cm 432 p. 978-973-32-1299-7
9 O sută de ani de istorie militară Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” 2023 23×28 cm 560 p. 978-973-32-1310-9
10 Istorie, film şi propagandă,    ed. 2 Călin Hentea 2023 13×20 cm 304 p. 978-973-32-1199-0
11 Inteligența artificială.
Cum vor schimba AI, Deep Learning
și robotica domeniul militar
Alida Monica Doriana Barbu 2023 13×20 cm 178 p. 978-973-32-1292-8
12 Introducere în Drept Internațional Public. Curs universitar Lisa-Maria Achimescu 2023 11×18 cm 218 p. 978-973-32-1293-5
13 Negociere și arbitraj în conflictele internaționale. Curs universitar Lisa-Maria Achimescu 2023 11×18 cm 210 p. 978-973-32-1294-2
14 Spionii dintre ape. Trădare şi colaboraţionism în Dobrogea ocupată (1916-1918) Lucian Ţugui 2023 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1296-6
15 Napoleon III. Sfinxul de la Tuileries. Vol. I. Trecerea Rubiconului Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2023 15×23 cm 616 p. 978-973-32-1287-4
16 Napoleon III. Sfinxul de la Tuileries // ISBN general Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2023 978-973-32-1286-7
17 A new Central Europe – 100 years since the creation of the first regional defensive system /
O nouă europă centrală – 100 de ani de la crearea primului sistem defensiv regional
ISPAIM, Coordonator:
Manuel Stănescu
2023 13×20 cm 364 p. 978-973-32-1289-8
18 The Wars of Independence, Diplomacy and Society. New Perspectives and Approaches on the Great Eastern Crisis 1875-1878 /
Războaiele de independen
ță, diplomație și societate. Noi perspective și abordări privind Marea Criză Orientală 1875-1878
ISPAIM, Coordonator:
Carmen-Sorina Rîjnoveanu
2023 13×20 cm 284 p. 978-973-32-1290-4
19 Roza geopolitică. Economie, strategie și cultură
în rela
țiile internaționale
Mirko Mussetti 2023 13×20 cm 144 p. 978-973-32-1291-1
20 Naşterea unei picturi 3 Paul Mecet 2023 21×20 cm 184 p. 978-973-32-1282-9
21 „Două națiuni vecine: România și Finlanda
Rela
ții româno-finlandeze (1917-1947).
O privire dinspre Bucure
ști
Anca Otu 2023 17×24 cm 420 p. 978-973-32-1283-6
22 România – între „gura de rai” geografică şi răspântia geopolitică. Conferinţă ştiinţifică Alba Iulia Catrinel Popescu 2023 11×18 cm 120 p. 978-973-32-1285-0
23 Provocările istoriei militare Coordonatori:
Simion Câlția, Andrei Florin Sora, Florin Șperlea
2023 17×24 cm 228 p. 978-973-32-1277-5
24 Memoriile unui ostaş Mircea Tomescu, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Jules Charpentier 2023 17×24 cm 404 p. 978-973-32-1278-2
25 Războiul în tricou kaki Laurențiu Sfinteș 2023 13×20 cm 252 p. 978-973-32-1279-9
26 Justificarea unui rapt. Propaganda sovietică în slujba anexărilor teritoriale 1939-1940 Daniela Şişcanu 2023 13×20 cm 336 p. 978-973-32-1281-2
27 Stalingrad. O odisee românească (iulie 1942–februarie 1943) Alexandre Thers, Traducere din limba franceză de Cătălin G. Bădiță, Revizia traducerii Monica Joiţa, Marius Iorgulescu 2023 15×23 cm 404 p. 978-973-32-1250-8
28 Noi am luptat în COTUL DONULUI. Mărturiile ofițerilor și subofițerilor scăpați din iad. Declarații, hărți, rapoarte, dări de seamă. Documente inedite integrale Ionuț-Mihăiță OCOLEANU
Marius-Daniel BOJOR
Asociația Memoriei „Cotul Donului 1942”. Prefaţă de Adrian Pandea
2023 17×24 cm 572 p. 978-973-32-1269-0
29 Bătălia de la Stalingrad (1942-1943). Studii, analize şi memorii româneşti Alin Spânu 2023 17×24 cm 332 p. 978-973-32-1272-0
30 Măsuri militare iniţiate de România în contextul crizei cehoslovace Florin Pascaru 2023 17×24 cm 360 p. 978-973-32-1273-7
31 România şi Polonia în avanpostul securităţii europene. Tradiţie şi continuitate (1919-2021) Dan Prisăcaru, Petre Otu, Marius Iorgulescu (coord.) 2023 17×24 cm 588 p. 978-973-32-1233-1
32 Cu Paulus la Stalingrad. Sfârşitul unei armate Wilhelm Adam, cu aportul științific și literar al prof. dr. doc. Otto Rühle, trad. Costin Feneşan 2023 15×23 cm 424 p. 978-973-32-1249-2
33 Securitatea cibernetică în sistemele automatizate de comandă-control industrial Carmen-Elena Cîrnu 2022 17×24 cm 316 p. 978-973-32-1274-4
34 Abordarea transversală a domeniului cyber în cadrul infrastructurilor critice Adrian-Victor Vevera 2022 13×20 cm 316 p. 978-973-32-1275-1
35 Rolul diplomației digitale în cadrul securității naționale și europene Adrian-Victor Vevera 2022 17×24 cm 324 p. 978-973-32-1276-8
36 Românii după „Marele Război”. Anul 1920
Documente, impresii, mărturii
Carmen-Sorina Rîjnoveanu
Manuel Stănescu (coord.)
2022 17×24 cm 580 p. 978-973-32-1268-3
37 Redefining instruments of power. International law – vector in promoting global security and stability Lisa-Maria Achimescu 2022 17×24 cm 312 p. 978-973-32-1270-6
38 Viitorul război și apărarea Europei Gen. (ret.) John R. Allen, gen.-lt. (ret.) F. Ben
Hodges, prof. Julian Lindley-French; trad. din lb. engleză: ambasador Sergiu Celac, ambasador Doru Costea
2022 15×23 cm 400 p. 978-973-32-1260-7
39 Napoléon II, împăratul efemer Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2022 15×23 cm 666 p. 978-973-32-1261-4
40 Noi, adecă tunul doi (ed. a II-a)  Ioan Sturza 2022 13×20 cm 284 p. 978-973-32-1262-1
41 Politicile de securitate ale Uniunii Europene şi strategiile naţionale pentru protejarea securităţii alimentare a cetăţenilor Florin Laurențiu Giuşcă 2022 13×20 cm 164 p. 978-973-32-1263-8
42 Securitatea alimentară – o dimensiune importantă a securităţii internaţionale în epoca contemporană Florin Laurențiu Giuşcă 2022 13×20 cm 188 p. 978-973-32-1264-5
43 Tratat de securitate maritimă Amiral (rtr) dr. Gheorghe Marin, Contraamiral de Flotilă (rtr) dr. Romulus Hâldan 2022 17×24 cm 804 p. 978-973-32-1265-2
44 Conferința de Pace de la Paris (1919) și noua ordine internațională liberală 1.0 //The Paris Peace Conference (1919) and the New International Liberal Order 1.0  Daniela Şişcanu
Elena Cristina Brăgea  (coord.)
2022 13×20 cm 364 p. 978-973-32-1266-9
45 145 de ani de la cucerirea independenţei de stat a României (9-10 mai 1877)
Informare bibliografică adnotată
coord. Alexandru Mihalcea 2022 11×18 cm 124 p. 978-973-32-1257-7
46 Participarea structurilor armatei române la Serbările Încoronării de la
Alba-Iulia
și București (15-17 octombrie 1922) – documente
Ion Giurcă, Liviu Corciu                                                          (coord.) 2022 17×24 cm 372 p. 978-973-32-1258-4
47 Reper al destinelor. Promoţia 1972 de ofiţeri activi de transmisiuni după o jumătate de secol  – amintiri, mărturii, reflecții – Constantin Monac (coord.) 2022 17×24 cm 364 p. 978-973-32-1148-8
48 „Leu” înfrânt. Cazul generalului Mihail Romanescu Gheorghe Vartic și Paul Sandachi 2022 13×20 cm 400 p. 978-973-32-1251-5
49 Războiul românesc de eliberare şi întregire naţională 1916 – 1918 Mircea Djuvara, Traducerea, studiul introductiv şi note de prof.univ.dr. Ioan Vlad Prefaţă de Emile Boutroux 2022 17×24 cm 252 p. 978-973-32-1252-2
50 Independența României : Război şi diplomaţie : 1877-1878 : Documente // The Independence of Romania : War and Diplomacy : 1877-1878 : Documents Dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu
Dr. Manuel Stănescu
Dr. Șerban-Liviu Pavelescu  (coord.)
2022 21×30 cm 384 p. 978-973-32-1253-9
51 Personalități ale Cercului Militar Național
(Patroni, fondatori, arhitec
ți,  președinți ai Comitetului de administrație, șefi, comandanți, directori) -Dicționar-
Petre Otu 2022 21×30 cm 220 p. 978-973-32-1255-3
52 Despre strategie. Războiul, lupta armată şi strategia în secolul tehnologiei informaţiei Laurenţiu Grigore 2022 13×20 cm 168 p. 978-973-32-1242-3
53 Armata regulată a Republicii Democratice Moldoveneşti (iulie 1917-iulie 1918): structura, componenţa, personalităţile Anatol Leşcu 2022 17×24 cm 364 p. 978-973-32-1243-0
54 Bunicii noştri, eroii noştri, vol III Dan Ramf 2022 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1244-7
55 Artileria în trădarea şi nepriceperea de la Turtucaia Adrian Stroea 2022 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1245-4
56 Noţiuni de drept internaţional maritim şi fluvial (1915) Ediţie îngrijită de Adrian-Bogdan Ceobanu şi Constantin Ardeleanu, Prefață de Bogdan Aurescu 2022 17×24 cm 324 p. 978-973-32-1246-1
57 Mărturiile unui ataşat militar la Berlin (1943-1944) Eugen Tilichi
Ediţie de Teofil Oroian
2022 13×20 cm 336 p. 978-973-32-1247-8
58 Revoluția se amână după publicitate Laurențiu Sfinteș 2022 13×20 cm 228 p. 978-973-32-1248-5
59 Marea Strategie a Imperiului Bizantin Edward N. Luttwak 2022 15×23 cm 576 p. 978-973-32-1103-7
60 Zidul tăcerii, vol. 5.
Previziuni asupra evoluţiei în domeniul aerospaţial
Daniela Georgiana Golea Lucian Ștefan Cozma Cosmin Vasile Țenu 2022 17×24 cm 544 p. 978-973-32-1151-8
61 Războiul de mâine.
Eseu despre revolu
țiile militare, revoluțiile în afacerile militare, revoluțiile tehnice militare și război
Marius Harabagiu 2022 13×20 cm 252 p. 978-973-32-1223-2
62 O viață de om pentru un record.
Generalul paraşutist Grigore Baştan
Eugen Dorin Spătaru 2022 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1238-6
63 China și ordinea mondială multipolară în secolul al XXI-lea Eugen Lungu (coord.) 2022 17×24 cm 344 p. 978-973-32-1239-3
64 Naşterea unei picturi 2 Paul Mecet 2022 20×21 cm 184 p. 978-973-32-1240-9
65 Ansamblul memorial din Ghencea,
Panteon al Eroilor Armatei Române
Ministerul Apărării Naţionale
Comandamentul Logistic Întrunit
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” Monografie întocmită de muzeograf dr. Valeria Bălescu
2022 21×30 cm 432 p. 978-973-32-1241-6
66 România în Mica Înțelegere
O alian
ță defensivă la centenar
Romania in the Little Entente
A Defensive Alliance
at its Centenary
Documente / Documents
Dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu
Dr. Doru Liciu
Dr. Șerban Liviu Pavelescu  (coord.)
2021 21×30 cm 408 p. 978-973-32-1232-4
67 Oglinda cu două răsfrângeri Eusebiu Ștefănescu, Ion Bogdan Ștefănescu 2021 14×23 cm 200 p. 978-973-32-1234-8
68 Repere politico-diplomatice privind chestiunea Macedoniei
Studiu de caz: Controversele generate de Acordul de la Prespa (17 iunie 2018)
Caroline Raluca Gheţu 2021 13×20 cm 188 p. 978-973-32-1235-5
69 Napoléon. Dinastia. De la primul împărat al francezilor la Jean-Christophe, prinţ Napoléon Cătălin Zisu, Alexandru Mihalcea 2021 15×23 cm 732 p. 978-973-32-1236-2
70 Cantemiriştii Promoţiei 1967 Vasile Băeţelu (coord.) 2021 17×24 cm 336 p. 978-973-32-1237-9
71 O clipă cu gândul înapoi : amintiri şi mărturii ale promoţiei de ofiţeri de transmisiuni : decembrie 1970 Constantin Ticu Stănescu  (coord.) 2021 17×24 cm 344 p. 978-973-32-1225-6
72 Misiuni de sacrificiu. Grupului 1 Vânătoare în apărarea teritoriului naţional aprilie-iunie 1944
Editia a III-a
Alexandru Armă, Sorin Turturică 2021 13×20 cm 284 p. 978-973-32-1226-3
73 Programul de măsuri active ale KGB-GRU împotriva României (1964-1989) Mircea Stan, Prefață de Cristian Troncotă, postfață de Dumitru Preda 2021 17×24 cm 532 p. 978-973-32-1227-0
74 Al cincilea cavaler al Apocalipsei şi noul M.A.D. Istoria tragică a felului în care Atacurile Perturbatoare Masive au periclitat, infestat, acaparat şi dezbinat o naţiune cu majoritate de 51% şi restul lumii Harlan Ullman, Cuvânt-înainte de George Scutaru,
Postfaţă de Nicolae-Ionel Ciucă, Traducere din limba engleză: Carmen Paţac şi Sînziana Dragoş, Coordonare editorială:
Sergiu Celac
2021 15×23 cm 320 p. 978-973-32-1228-7
75 Lumea cărţilor Alexandru Mihalcea  (coord.) 2021 13×20 cm 358 p. 978-973-32-1229-4
76 Istoricul muzicii militare a comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Daniel-Florin Munteanu 2021 11×18 cm 76 p. 978-973-32-1230-0
77 Iran’s African diplomacy. Searching for methodological bridges between classical geopolitics and contemporary IR theory. A study Silviu-Valentin Petre 2021 11×18 cm 130 p. 978-973-32-1217-1
78 Rechiziţionarea cargoului „Mangalia” în 1941 : un diferend româno-american Ion Giurcă 2021 13×20 cm 264 p. 978-973-32-1218-8
79 Napoléon. În umbra mitului: informare bibliografică adnotată Alexandru Mihalcea (coord.) 2021 11×18 cm 184 p. 978-973-32-1219-5
80 Din Carpaţi până dincolo de Elba. Jurnal de front şi din prizonierat Ioan Balan. Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, studiu introductiv şi indice de Petre Otu 2021 13×20 cm 184 p. 978-973-32-1220-1
81 Asociația Ofițerilor în Rezervă din România Gl.bg. (rtg) Vasile Băeţelu   Gl.lt. (rtg) Virgil Bălăceanu  (coord.) 2021 17×24 cm 496 p. 978-973-32-1221-8
82 Inspectoratul Marinei (1919-1936) Dan-Dragoş Sichigea 2021 17×24 cm 344 p. 978-973-32-1222-5
83 Paraşutiştii, între mirajul legendelor şi memoria documentelor : studii, documente, evocări, mărturii Mircea Tănase 2021 17×24 cm 448 p. 978-973-32-1224-9
84 Legendele „Albatrosului” Marian Moşneagu 2021 20×21 cm 148 p. 978-973-32-1210-2
85 Lumea în hutong. Jurnalul unui an de ciumă Laurențiu Sfinteș 2021 13×20 cm 262 p. 978-973-32-1211-9
86 Destin sau întâmplări de viaţă? O carieră militară atipică în câteva pagini Viorel Angelescu 2021 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1212-6
87 România și Polonia: un secol de alianță. Documente // Romania and Poland: a century of alliance. Documents dr. Carmen-Sorina
Rîjnoveanu, dr. Şerban Liviu Pavelescu (coord.)
2021 21×30 cm 268 p. 978-973-32-1213-3
88 Între prestigiul numelui şi nedreptatea istoriei. Generalul Traian Grigorescu, fiul eroului de la Mărăşeşti Adrian Stroea 2021 13×20 cm 380 p. 978-973-32-1214-0
89 Românii după „Marele Război”. Anul 1919
Documente, impresii, mărturii
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 2021 17×24 cm 620 p. 978-973-32-1215-7
90 Napoléon. Singurătatea puterii Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2021 15×23 cm 564 p. 978-973-32-1216-4
91 Zidul tăcerii, vol. 3. Parcursul istoric al activităţilor aerospaţiale Daniela Georgiana Golea Lucian Ștefan Cozma Cosmin Vasile Țenu 2021 17×24 cm 492 p. 978-973-32-1149-5
92 Zidul tăcerii, vol. 4. Inovaţii în domeniul aerospaţial Daniela Georgiana Golea Lucian Ștefan Cozma Cosmin Vasile Țenu 2021 17×24 cm 508 p. 978-973-32-1150-1
93 Strada Mare şi… alte mahalale: (întâmplări de altădată cu şi fără haz) Victor Simion 2021 13×20 cm 352 p. 978-973-32-1198-3
94 Istorie, film Și propagandă Călin Hentea 2021 13×20 cm 288 p. 978-973-32-1199-0
95 Serviciul britanic de informaţii în România (1916-1950) Sorin Aparaschivei 2021 17×24 cm 380 p. 978-973-32-1200-3
96 Cronica şederii regelui suedez Carol al XII-lea (1709−1714) în Imperiul Otoman.
Interferenţe româno-suedeze
Robert R. Denndorf 2021 17×24 cm 356 p. 978-973-32-1186-0
97 Convertiri la Islam în spaţiul carpato-dunărean : (secolele XV-XIX) Cristina Feneşan 2021 17×24 cm 468 p. 978-973-32-1193-8
98 The End of the First World War and the Beginning of a New European Order Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 2021 13×20 cm 380 p. 978-973-32-1209-6
99 Relaţia între jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi politica externă a Uniunii Europene Lisa-Maria Achimescu 2020 17×24 cm 420 p. 978-973-32-1207-2
100 Soldat şi comandant la Regimentul 2 Transmisiuni – amintiri și evocări istorice Colonel ing. (rtr) Ionel Teodorescu 2020 17×24 cm 320 p. 978-973-32-1208-9
101 Informații, propagandă și contraspionaj
în Transilvania, Ungaria
și Banat (1918-1920)
 Alin Spânu 2020 17×24 cm 396 p. 978-973-32-1196-9
102 Amintiri din cariera militară 1893-1920.
Oameni, tipuri, obiceiuri, moravuri
și sisteme de altădată
Gheorghe A. Dabija, Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și indice de Petre Otu și Vasile Popa 2020 17×24 cm 480 p. 978-973-32-1197-6
103 The Romanians in the „Great War”.
The Year 1914
Documents, impressions, testimonies
Institute for Political Studies on Defence
and Military History
2020 15×23 cm 236 p. 978-973-32-1201-0
104 The Romanians in the „Great War”.
The Year 1915
Documents, impressions, testimonies
Institute for Political Studies on Defence
and Military History
2020 15×23 cm 244 p. 978-973-32-1202-7
105 The Romanians in the „Great War”.
The Year 1916
Documents, impressions, testimonies
Institute for Political Studies on Defence
and Military History
2020 15×23 cm 284 p. 978-973-32-1203-4
106 The Romanians in the „Great War”.
The Year 1917
Documents, impressions, testimonies
Institute for Political Studies on Defence
and Military History
2020 15×23 cm 240 p. 978-973-32-1204-1
107 The Romanians in the „Great War”.
The Year 1918
Documents, impressions, testimonies
Institute for Political Studies on Defence
and Military History
2020 15×23 cm 232 p. 978-973-32-1205-8
108 Nașterea unei picturi Paul Mecet 2020 20×21 cm 168 p. 978-973-32-1188-4
109 Protecţia juridică a prizonierilor de război. Dimensiune a securităţii internaţionale şi naţionale Victoria Chiriloiu 2020 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1183-9
110 Promoţia de ofiţeri „Decembrie 1970”
– infanterie
și grăniceri –
50 de ani în slujba României
Vasile Băețelu, Nicu Apostu, Emil Roman (coord.) 2020 14,8×21 cm 212 p. 978-973-32-1184-6
111 Armata română pe frontul Canalului Dunăre-Marea Neagră Marian Moșneagu 2020 20×21 cm 224 p. 978-973-32-1185-3
112 Romania in the Great War for National Unity
1916-1920
Dumitru Preda, Costică Prodan 2020 13×20 cm 364 p. 978-973-32-1163-1
113 Spaţiul istoric şi etnic românesc,ed. 3-a Colectiv 2020 30×48 cm 208 p. 978-973-32-1092-4
114 Un debitor al timpului. Petre Strihan Adrian Stroea 2020 13×20 cm 292 p. 978-973-32-1136-5
115 Relațiile internaționale în anii 1945-1991.
Asia
și Oceania
Pavel Moraru 2020 21×29 cm 232 p. 978-973-32-1160-0
116 Ucigaşii giganţi. Acţiunile zepelinelor în Primul Război Mondial Valeriu Avram 2020 13×20 cm 316 p. 978-973-32-1161-7
117 Rodii şi sânge pe Valea Tarnakului: jurnal personal Brigada 1 Mecanizată „Argedava” (Zabul, Afganistan, 2011) Marius Harabagiu 2020 13×20 cm 362 p. 978-973-32-1141-9
118 Neuroaugmentarea în epoca cognitizării – competiţie şi sinergie. Optimizarea performanţelor umane pentru personalul de securitate naţională. Cosmin Dragoș Dugan 2020 17×24 cm 368 p. 978-973-32-1147-1
119 Analize incomode Alba Iulia Catrinel Popescu 2020 17×24 cm 254 p. 978-973-32-1164-8
120 Al zecelea breviar laic Ioan Talpeş 2020 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1165-5
121 Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară la 50 de ani Coordonator: general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu 2020 21×22 cm 208 p. 978-973-32-1155-6
122 Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară la 50 de ani – cronologie general maior (r) dr. Mihail E. Ionescu (coord.) 2020 17×24 cm 256 p. 978-973-32-1156-3
123 Perfecţionări în tehnica omuciderii // ISBN general Andreea Florina Radu
Daniela Georgiana Golea
Lucian Ştefan Cozma
Cosmin Vasile Ţenu
2020 978-973-32-1157-0
124 Perfecţionări în tehnica omuciderii volumul 1. Îmbunătăţirea armamentelor de foc portative şi muniţiei aferente Andreea Florina Radu
Daniela Georgiana Golea
Lucian Ştefan Cozma
Cosmin Vasile Ţenu
2020 17×24 cm 384 p. 978-973-32-1158-7
125 O definiţie a statului pentru secolul XXI.
Weber în dialog cu Durkheim
Silviu Petre 2020 11×18 cm 156 p. 978-973-32-1167-9
126 Frontul Românesc (1916–1917)
Culegere de documente
Dinu Poştarencu (ed.) 2020 17×24 cm 348 p. 978-973-32-1168-6
127 Infracţiunile contra capacităţii de luptă a forţelor armate. Teorie şi practică judiciară  Irinel Rotariu 2020 13×20 cm 290 p. 978-973-32-1169-3
128 Poezia şi înţelepciunea cărţii. Antologie (ediţia a II-a, revăzută şi adăugită) Antologie alcătuită de
prof. dr. Mihai Popescu
2020 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1170-9
129 Forţele fluviale, nucleul capabilităţilor riverane Lucian Valeriu Scipanov 2020 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1172-3
130 Întâmplări şi nimicuri. Proză mică Petru Moţiu 2020 13×20 cm 328 p. 978-973-32-1174-7
131 Conferinţa de pace de la Paris : 1919-1920 : centenarul Tratatului de la Trianon : 4 iunie 1920 : informare bibliografică adnotată Alexandru Mihalcea (coord.) 2020 13×20 cm 268 p. 978-973-32-1175-4
132 Istoria Regimentului 62 Parașutiști „Câmpia Turzii” Eugen Dorin Spătaru 2020 13×20 cm 284 p. 978-973-32-1176-1
133 Generalul Ernest Broșteanu, eliberator al Basarabiei Ion Giurcă 2020 13×20 cm 412 p. 978-973-32-1177-8
134 România în timpul Primului Război Mondial. Mărturii contemporane // ISBN general ediţie de Dumitru Preda 2020 978-973-32-1178-5
135 România în timpul Primului Război Mondial. Mărturii contemporane. Vol. I 1914–1916 ediţie de Dumitru Preda 2020 17×24 cm 360 p. 978-973-32-1179-2
136 România în timpul Primului Război Mondial. Mărturii contemporane. Vol. II 1914–1918 ediţie de Dumitru Preda 2020 17×24 cm 340 p. 978-973-32-1180-8
137 Puterea şi influenţa Statelor Unite în politica mondială. Repere istorice şi geopolitice ale perioadei 1945-2020 Eugen Lungu (coord.) 2020 17×24 cm 356 p. 978-973-32-1181-5
138 Gânduri. Amintiri. Întâmplări de pe talpodrom Gheorghe Cernat 2020 13×20 cm 228 p. 978-973-32-1182-2
139 Promoția de ofițeri
„Decembrie 1970”
– infanterie
și grăniceri –
50 de ani în slujba României
Vasile Băețelu, Nicu Apostu, Emil Roman (coord.) 2020 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1184-6
140 Horia Agarici, vânătorul de bolșevici. Viața unui aviator în Arhivele Securității Florian Bichir, cuvânt înainte de Valeriu Avram 2020 13×20 cm 348 p. 978-973-32-1187-7
141
România între prieteni şi duşmani.
Decupaje geopolitice şi hărţi imagologice (ed. a doua, revazuta si adaugita)
Cristian Barna,  Adrian Popa, cuvânt înainte de Vasile Dâncu 2020 13×20 cm 212 p. 978-973-32-1189-1
142 Însemnările din război
ale unui good looking boy
Corneliu Valjan, Prefaţă: Micaela Gulea, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Pandea,
Documentare arhivistică:
Iulian Boțoghină
2020 13×20 cm 300 p. 978-973-32-1190-7
143 Nostalgia viitorului Cătălin Zisu, Alexandru Mihalcea 2020 15×23 cm 444 p. 978-973-32-1191-4
144 Contribuția Armatei României și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920) Petre Otu,
Dan Prisăcaru,
Marius Iorgulescu (coord.)
2020 17×24 cm 676 p. 978-973-32-1192-1
145 Istoria Regimentului 60 Parașutiști ”Băneasa-Otopeni” 1950-1980 Eugen Dorin Spătaru 2020 13×20 cm 528 p. 978-973-32-1194-5
146 Alexandru D. Madgearu – Note din războiul de reîntregire a neamului. Ediţia a doua, adăugită şi revizuită Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Alexandru Madgearu 2019 13×20 cm 404 p. 978-973-32-1118-1
147 Sub  lupa destinului Eugen Laurian 2019 13×20 cm 304 p. 978-973-32-1119-8
148 Competitivitate și schimbare în spațiul politic internațional. Curs de relații internaționale Andi Mihail Băncilă 2019 17×24 cm 256 p. 978-973-32-1116-7
149 Securitate cibernetică pentru protecția infrastructurilor  critice Victor Vevera 2019 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1072-6
150 Strategii și legislație adnotată națională și europeană cu aplicabilitate în managementul protecției infrastructurilor critice Victor Vevera 2019 13×20 cm 364 p. 978-973-32-1073-3
151 Cadrul legislativ în domeniile securităţii cibernetice şi infrastructurilor critice în Uniunea Europeană şi Japonia (legislaţie adnotată) Carmen Elena Cîrnu 2019 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1078-8
152 Managementul incidentelor de securitate cibernetică – modele adoptate la nivel internaţional (îndrumar) Carmen Elena Cîrnu, Dragoş Cătălin Barbu 2019 13×20 cm 292 p. 978-973-32-1079-5
153 Securitatea datelor stocate în cloud Carmen Elena Cîrnu 2019 13×20 cm 196 p. 978-973-32-1080-1
154 Somnul securităţii naşte… Analize privind securitatea națională și internațională Cezar-Mihail Bucur 2019 17×24 cm 348 p. 978-973-32-1120-4
155 Amintirile unui amiral  Alexandru Constantinescu 2019 13×20 cm 316 p. 978-973-32-1121-1
156 Legiunea Româna din Italia
documente italiene
Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Dumitru Zaharia 2019 17×24 cm 356 p. 978-973-32-1122-8
157 Terorismul fundamentalist prin prisma relaţiei dintre Islam şi islamism Eva Alexe 2019 17×24 cm 284 p. 978-973-32-1123-5
158 Pregătirea diplomatică a războiului României   (1914-1916) General Gheorghe A. Dabija
Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Vasile Popa și Petre Otu
2019 17×24 cm 436 p. 978-973-32-1124-2
159 Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934) şi Marea Unire din anul 1918 Aurel Pentelescu, Gavriil Preda 2019 17×24 cm 280 p. 978-973-32-1125-9
160 ROMÂNII ÎN „MARELE RĂZBOI”. ANUL 1918
Documente, impresii, mărturii
Mihail E. Ionescu (coord.) 2019 17×24 cm 612 p. 978-973-32-1126-6
161 Africa de Est – o pace îngenuncheată. Jurnalul observatorului militar ONU UNMO-2716 (2002-2003) Marius Harabagiu 2019 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1127-3
162 Ameninţarea Kremlinului. Federaţia Rusă, lumea policentrică şi criza din Ucraina Alexandru F. Stoica                                            Cristian Leonard Dorca 2019 13×20 cm 356 p. 978-973-32-1128-0
163 Serviciul de informaţii al României în Războiul de Întregire Naţională : (1916-1920), editia a doua Alin Spânu 2019 17×24 cm 332 p. 978-973-32-1129-7
164 Notiţe din campania 1916. Instantanee din prizonierat 1917-1918 Sabin Coifan,
Prefaţă de Ileana Constantinescu
Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Pandea şi Iulian Boţoghină
2019 13×20 cm 232 p. 978-973-32-1130-3
165 Războiul revoluţionar (de la ridicarea în masă la gherilă) Alexandru Mamina 2019 11×18 cm 156 p. 978-973-32-1131-0
166 TREI LUNI ÎN POCUȚIA. Acțiuni ale Diviziei 8 Infanterie, 23 mai-24 august 1919 Ion Giurcă 2019 13×20 cm 412 p. 978-973-32-1132-7
167 Federaţia rusă şi echilibrul de putere
în secolul al XXI-lea / The Russian Federation and the balance of power in the 21st century
Eugen Lungu (coord.) 2019 17×24 cm 344 p. 978-973-32-1133-4
168 Managementul crizelor în concepţia NATO Cristian Ichimescu 2019 13×20 cm 368 p. 978-973-32-1134-1
169 Centenarul Conferinţei de Pace de la Paris 1919-1920
Informare bibliografică adnotată
Studiu introductiv, note şi coordonare: Alexandru Mihalcea 2019 13×20 cm 212 p. 978-973-32-1135-8
170 Monumentul artiștilor muzicii româneștiI Proiect iniţat de
Instituţiile de cultură din Armata României
2019 15×23 cm 164 p. 978-973-32-1137-2
171 Paul Mecet. Pictură Paul Mecet 2019 21×22 cm 128 p. 978-973-32-1138-9
172 Cavalerii Mării Negre.
Ofi
țeri de marină distinși cu Ordinul Militar„Mihai Viteazul”
Marian Moşneagu 2019 13×20 cm 276 p. 978-973-32-1139-6
173 Jurnal 1932-1943 Gheorghe Tomaide
Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Gheorghe Vartic
2019 17×24 cm 480 p. 978-973-32-1140-2
174 Monografia
Brigăzii 122 Logistică „Muntenia”
1949-2019
Alexandru Nedelcu, Marcel Dogaru, Cristian Cismaru 2019 17×24 cm 332 p. 978-973-32-1142-6
175 Napoleon,
pasiunea neconsolată a grandorii
Cătălin Zisu,
Alexandru Mihalcea
2019 15×23 cm 432 p. 978-973-32-1143-3
176 Era Trump
// ISBN general
Mihail E. Ionescu 2019 978-973-32-1144-0
177 Era Trump. volumul I
Preliminarii la un ciclu istoric de 30 de ani
Mihail E. Ionescu 2019 15×23 cm 396 p. 978-973-32-1145-7
178 În slujba inimii.
Centrul de Boli Cardiovasculare
al Armatei Academician Vasile Cândea.
O jumătate de veac de excelen
ță
Colonel dr. Ionel Droc (coord.) 2019 17×24 cm 128 p. 978-973-32-1146-4
179 Spioni, spioane şi dandanale în România războinică (1916-1919) Alin Spânu 2019 17×24 cm 460 p. 978-973-32-1152-5
180 Limbajul militar (daco-)roman. Influenţa sa asupra limbii şi istoriei poporului român (ediţia a treia) Cristian Mihail 2019 13×20 cm 232 p. 978-973-32-1153-2
181 Private Equity –  viitorul finanţărilor alternative în Europa de Est Mihai Precup 2019 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1154-9
182 Biblioteca Militară Națională. 160 de ani de existență Alexandru Mihalcea (coord.) 2019 13×20 cm 364 p. 978-973-32-1159-4
183 Exerciţiul România. De la Războiul Rece la dezinformarea globală Ioan Talpeş 2019 15×23 cm 440 p. 978-973-32-1162-4
184 Clerul ortodox bucovinean şi Marea Unire din 1918 Alexandrina Cuţui 2018 13×20 cm 360 p. 978-973-32-1051-1
185 Din cercul de la Stalingrad în lagărele sovietice Stan V. Gheorghe,
ediţie de Petre Otu
2018 13×20 cm 320 p. 978-973-32-1069-6
186 Basarabia şi asigurarea logistică a trupelor ruse în anii 1812-1874 Anatol Leşcu 2018 17×24 cm 304 p. 978-973-32-1070-2
187 Licenţe străine pentru produse civile şi militare fabricate în România: (1946-1989) Petre Opriş
Aurel Pentelescu (pref.)
2018 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1071-9
188 Jurnal de război 1915 – 1917 Benito Mussolini 2018 13×20 cm 180 p. 978-973-32-1067-2
189 Un regiment pentru istorie. Evocări, reconstituiri, documente de arhivă Ion Cerăceanu, Nicolae Dascălu 2018 17×24 cm 248 p. 978-973-32-1081-8
190 Trei anotimpuri în Bosnia-Herţegovina Laurenţiu Sfinteş 2018 13×20 cm 288 p. 978-973-32-1082-5
191 Europa Centrală, între atlanticism şi regionalizare Carmen-Sorina Rîjnoveanu 2018 13×20 cm 348 p. 978-973-32-1083-2
192 România şi Revoluţia din Rusia – Note pentru o sinteză istoriografică Mihail E. Ionescu 2018 15×23 cm 348 p. 978-973-32-1084-9
193 Colonelul Otto Erich Benedict, un om al războiului Adrian Stroea 2018 13×20 cm 188 p. 978-973-32-1085-6
194 Cuvinte de serviciu (editoriale 2009-2017) Mircea Tănase 2018 13×20 cm 164 p. 978-973-32-1086-3
195 Jurnal de şantier la Casa Poporului Constantin Luţă 2018 11×18 cm 136 p. 978-973-32-1087-0
196 Cartea poştală, o frântură din istorie Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I” 2018 21×22 cm 204 p. 978-973-32-1088-7
197 Vorbe cu intarsii biografice Petru Moțiu 2018 13×20 cm 268 p. 978-973-32-1090-0
198 The Union of Bessarabia with Her Mother-Country Roumania
*
The Right of the Roumanians to Bessarabia in the Light of History and Ethnography and on the Basis of Self-Determination
Ioan G. Pelivan 2018 17×24 cm 156 p. 978-973-32-1091-7
199 Leadership versus management. Omne bonum Cătălin Zisu, Alexandru Mihalcea 2018 15×23 cm 412 p. 978-973-32-1093-1
200 Transmisiunile Armatei Române (1873 – 2018) ed. a II-a Ion Cerăceanu 2018 17×24 cm 196 p. 978-973-32-1094-8
201 Signals of the Romanian Army (1873 – 2018) ed. a II-a Ion Cerăceanu, Gabriel Ţigăran 2018 17×24 cm 196 p. 978-973-32-1095-5
202 Turcia, încotro? Gabriel Gabor, Alexandru Cristian, Laura Ungureanu 2018 17×24 cm 264 p. 978-973-32-1096-2
203 Armata romana si Marea Unire Arhivele Militare Pitesti 2018 17×24 cm 276 p. 978-973-32-1097-9
204 Românii în „Marele Război”. Anul 1917. Documente, impresii, mărturii Coordonator: Mihail E. Ionescu 2018 17×24 cm 540 p. 978-973-32-1098-6
205 Domenii de acțiune ale managementului în activitatea bibliotecilor moderne. Cazuistici manageriale
Studii de biblioteconomie pentru bibliotecile
din Ministerul Apărării Naţionale
Colonel (r) dr. ing. Alexandru Mihalcea (coord.) 2018 13×20 cm 236 p. 978-973-32-1099-3
206 CARTE ÎN LIMBA FRANCEZĂ
ÎN PATRIMONIUL
BIBLIOTECII MILITARE NAŢIONALE
Informare bibliografică adnotată
Alexandru Mihalcea (coord.) 2018 13×20 cm 156 p. 978-973-32-1100-6
207 Centenarul Marii Uniri.
Informare bibliografică adnotată
Alexandru Mihalcea (coord.) 2018 13×20 cm 148 p. 978-973-32-1101-3
208 Cruciada Diviziei de Cremene. Cu tricolorul în Caucaz
Viaţa şi memoriile generalului Ioan Dumitrache,
Cavaler al Crucii de Fier
Florian Bichir 2018 13×20 cm 388 p. 978-973-32-1102-0
209 Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri (album) Valeriu Avram 2018 21×22 cm 128 p. 978-973-32-1104-4
210 Aeronautica română în serviciul Marii Uniri Valeriu Avram 2018 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1105-1
211 Telecomunicațiile și numismatica Cătălin Dascălu, Cuvânt-înainte de general-maior (r) Ion Cerăceanu 2018 17×24 cm 264 p. 978-973-32-1106-8
212 Sub semnul Marii Uniri: campaniile armatei române pentru întregirea ţării: 1916-1920 Dumitru Preda, cu un Argument de Academician Victor Voicu 2018 17×24 cm 380 p. 978-973-32-1107-5
213 Lumina, esenţa vieţii
Sesiunea ştiinţifică omagială
Alexandru Şafran (1910-2016)
Membru de onoare al Academiei Române
Colectiv 2018 17×24 cm 256 p. 978-973-32-1108-2
214 Bunicii noştri, eroii noştri – volumul II Dan Ramf 2018 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1109-9
215 Al nouălea breviar laic Ioan Talpeş 2018 13×20 cm 348 p. 978-973-32-1110-5
216 Sistemul Naţional de Informaţii. De la Regulamentul Organic și până după Războiul de Reîntregire Națională Sorin Aparaschivei 2018 17×24 cm 448 p. 978-973-32-1111-2
217 Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz
în dinamica Primului Război Mondial
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român, Coordonator: General-maior (ret.) dr. Mihail E. Ionescu 2018 13×20 cm 328 p. 978-973-32-1112-9
218 La Roumanie devant le Congrés de la Paix Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară 2018 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1113-6
219 The Use of Military Forces in Domestic Affairs:
Lessons from the Past, Current Issues
and Future Developments
 C.S. Rîjnoveanu, J.B. Rasmussen The Institute of Military History and War Studies
(Royal Danish Defence College)
The Institute for Political Studies of Defense and Military History
(Ministry of National Defense of Romania)
2018 17×24 cm 248 p. 978-973-32-1114-3
220 Bunicii noştri, eroii noştri Dan Ramf 2017 17×24 cm 416 p. 978-973-32-1027-6
221 Jurnal de front, vise de iubire (14 august 1916–28 septembrie 1918) General Gheorghe Garoescu, îngrij. ediţie Marian Moşneagu 2017 13×20 cm 360 p. 978-973-32-1033-7
222 Jucătorul din umbră. Caracterul pivotal al Africii Subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euroatlantice Alba Iulia Catrinel Popescu 2017 17×24 cm 308 p. 978-973-32-1022-1
223 Jeturi neizoterme la stingerea incendiilor Pavel Dragoş 2017 17×24 cm 324 p. 978-973-32-1034-4
224 Securitate și putere în spațiul cibernetic Victor Vevera 2017 13×20 cm 288 p. 978-973-32-1037-5
225 Parteneriatul Estic: evoluţii şi studii de caz Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară 2017 17×24 cm 264 p. 978-973-32-1043-6
226 Uniformele marinei române Irina-Alexandra Simion,                                             Marian Moșneagu 2017 21×22 cm 132 p. 978-973-32-1012-2
227 100 de ani de la înfiinţarea Armei Auto
album aniversar
2017 21×22 cm 164 p. 978-973-32-1044-3
228 Alexandru D. Madgearu – Note din războiul de reîntregire a neamului Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Alexandru Madgearu 2017 13×20 cm 324 p. 978-973-32-1045-0
229 Erou la Cotul Donului. Însemnări din război 1941-1944. Gheorghe Răşcănescu (Studiu introductiv de Dan Dumitru Călinescu
Ediţie îngrijită şi note de Adrian Pandea)
2017 13×20 cm 328 p. 978-973-32-1046-7
230 Prizonier la Cotul Donului: jurnal de război (27.08 – 23.11.1942) şi prizonierat (24.11.1942 – 20.11.1946) Gheorghe Tănăsescu 2017 13×20 cm 372 p. 978-973-32-1047-4
231 Generalul A.V. Héroys: sub stindardul fascismului rus. Documente 1928-1943 Ediţie alcătuită, studiu introductiv şi note de
Vadim Guzun
2017 13×20 cm 446 p. 978-973-32-1048-1
232 Războiul aerian deasupra României 1916–1919: confruntarea cu aviaţia Puterilor Centrale, Rusiei sovietice şi Ungariei comuniste Valeriu Avram 2017 13×20 cm 380 p. 978-973-32-1050-4
233 The Diary of the Famous Smaranda Brăescu Ana-Maria Sireteanu
Tudor Sireteanu
2017 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1052-8
234 Elita militară românească în timpul lui Carol I (1866-1914) Dumitru Dan Crîşmaru 2017 13×20 cm 324 p. 978-973-32-1053-5
235 Românii în „Marele Război”. Anul 1916. Documente, impresii, mărturii Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară 2017 17×24 cm 508 p. 978-973-32-1054-2
236 Intrarea Italiei în război (1915) şi consecinţele pentru România
Italy’s Entry into the War (1915)
and the Consequences for Romania
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Institutul Cultural Român 2017 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1055-9
237 100 de ani de la deschiderea
Frontului Românesc în Primul Război Mondial
(1916-2016)
Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară
Centrul de Cultură și Istorie Militară
din Republica Moldova
2017 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1056-6
238 Companiile off-shore şi terorismul economic Gheorghe Caraiani 2017 13×20 cm 308 p. 978-973-32-1058-0
239 Evaluarea activității bibliotecilor. Metode, instrumente și tehnici de evaluare. Studii de biblioteconomie pentru bibliotecile din Ministerul Apărării Naționale Alexandru Mihalcea 2017 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1059-7
240 Bătălia de la Mărășești
24 iulie/6 august – 21 august/3 septembrie 1917
Dumitru Preda, Nicolae Ciobanu 2017 13×20 cm 272 p. 978-973-32-1060-3
241 Armata română de la București la Mărășești. 1916-1917 Ion Giurcă 2017 17×24 cm 304 p. 978-973-32-1061-0
242 Muncă forţată în loc de armată Lăcrămioara Stoenescu 2017 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1062-7
243 Generalul David Praporgescu: o biografie (1865-1916) Ionuț-Constantin Petcu 2017 13×20 cm 176 p. 978-973-32-1063-4
244 Versuri.
Antologie
Ioan Grosaru 2017 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1064-1
245 Dosarul de securitate al unui diplomat american: Ernest H. Latham Jr., 1979-1987 Vadim Guzun (ed.), E.H. Latham Jr. (prefaţa), Dennis Deletant (postfaţa) 2017 17×24 cm 564 p. 978-973-32-1065-8
246 Al optulea breviar laic Ioan Talpeş 2017 13×20 cm 356 p. 978-973-32-1066-5
247 La microfon, Cristian Ţopescu Horia Alexandrescu
Nicolae Manolescu (pref.)
2017 13×20 cm 268 p. 978-973-32-1068-9
248 Armata 2 română. Mărăști iulie 1917 // ISBN general Cornel Popescu, Cornel Ţucă 2017 13×20 cm 978-973-32-1074-0
249 Armata 2 română. Mărăști iulie 1917
Vol. I Mărturii documentare
Cornel Popescu, Cornel Ţucă 2017 13×20 cm 248 p. 978-973-32-1075-7
250 Armata 2 română. Mărăști iulie 1917
Vol. II Documente anexe
Cornel Popescu, Cornel Ţucă 2017 13×20 cm 276 p. 978-973-32-1076-4
251 Anul 1916 în dinamica războiului mondial. Intrarea României în „Marele Război”
The Year of 1916 and the Impact on the World War Dynamics. Romania’s Entry into the Great War
Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară
Institutul Cultural Român
Mihail E. Ionescu (coord.)
2017 13×20 cm 312 p. 978-973-32-1077-1
252 Sub semnul lui Marte. Secvenţe de istorie militară românească Petre Otu 2016 17×24 cm 344 p. 978-973-32-1001-6
253 Gladiatorii înălţimilor. Aşii aviaţiei în Primul Război Mondial Valeriu Avram 2016 13×20 cm 316 p. 978-973-32-1002-3
254 Relațiile internaționale în anii 1914-1947 Pavel Moraru 2016 21×29 cm 200 p. 978-973-32-1004-7
255 Strategie pentru viitorul Romaniei Victor Strîmbeanu 2016 13×20 cm 240 p. 978-973-32-1005-4
256 Securitatea aeriană în contextul globalizării Ştefan Dănilă 2016 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1006-1
257 Between integration and intervention. Russia and the European ‘near abroad’ after 2009 Vasile Rotaru 2016 17×24 cm 312 p. 978-973-32-1007-8
258 Litigii cu implicații financiare ivite în derularea raporturilor de serviciu ale personalului militar
– Jurispruden
ța Înaltei Curți de Casație și Justiție –
Ionel Bostan 2016 17×24 cm 248 p. 978-973-32-1008-5
259 Generalul Constantin  Christescu – seniorul Artileriei Române Moderne Adrian Stroea, Marin Ghinoiu 2016 13×20 cm 212 p. 978-973-32-1009-2
260 Război submarin la Marea Neagră Ioan Damaschin 2016 13×20 cm 216 p. 978-973-32-1010-8
261 Mesianismul rus şi chipurile sale Florian Bichir 2016 13×20 cm 162 p. 978-973-32-1011-5
262 Episcopii armatei române. Biografii, documente (1921-1948) Aurel Pentelescu,
Ionuţ-Constantin Petcu
2016 17×24 cm 292 p. 978-973-32-1013-9
263 Drama României 1916-1918 Victor Petin 2016 13×20 cm 164 p. 978-973-32-1014-6
264 Centenarul cinematografiei militare romanesti Studioul Cinematografic al Armatei 2016 17×24 cm 216 p. 978-973-32-1015-3
265 România transatlantică Club România 2016 17×24 cm 656 p. 978-973-32-1016-0
266 Jos tabloul! Alexandru Leaua 2016 13×20 cm 192 p. 978-973-32-1017-7
267 Cenaclul de Arte Plastice
al Medicilor „Ion
Țuculescu” – 60 de ani
Colectiv 2016 21×22 cm 128 p. 978-973-32-1018-4
268 Noi, adecă tunul doi Ioan Sturza 2016 13×20 cm 264 p. 978-973-32-1019-1
269 De la marele vornic Alexandru Scarlat Ghica la generalul Eracle Arion. File din istoricul moşiei Fierbinţi
(secolele XIX-XX)
Oana-Lucia Dimitriu,
Adrian Lucian Scărlătescu, Viorel Olteanu
2016 13×20 cm 228 p. 978-973-32-1020-7
270 Preludiu la Blitzkrieg. Campania austro-germană în România – 1916 Michael B. Barrett 2016 17×24 cm 328 p. 978-973-32-1021-4
271 Rumania en la Guerra de Unidad Nacional Dumitru Preda,
Costică Prodan
2016 13×20 cm 336 p. 978-973-32-1023-8
272 Misiunea Contelui Czernin în România.
10 octombrie 1914 – 27 august 1916
Sorin Cristescu 2016 17×24 cm 308 p. 978-973-32-1024-5
273 America văzută de pe arborada Bricului „Mircea” Marian Moşneagu 2016 21×22 cm 120 p. 978-973-32-1025-2
274 Spioni, spioane şi dandanale în România neutră: (1914-1916) Alin Spânu 2016 17×24 cm 364 p. 978-973-32-1026-9
275 Constantin N. Vasiliu Bolnavu, un mare filantrop Ion Maftei 2016 17×24 cm 296 p. 978-973-32-1028-3
276 Confesiuni din linia întâi. Interviuri Visarion Neagoe 2016 13×20 cm 256 p. 978-973-32-1029-0
277 Baza 191 pentru Comunicații și Informatică. 1873-2015
evocări – reconstituiri – documente de arhivă
Agenor Scărlătescu Ionel Teodorescu 2016 17×24 cm 224 p. 978-973-32-1030-6
278 Grupul operativ de acoperire Rucăr-Bran Cornel Popescu, Cornel Ţucă 2016 13×20 cm 324 p. 978-973-32-1031-3
279 Elemente de management pentru bibliotecile din Ministerul Apărării Naţionale Alexandru Mihalcea (coord.) 2016 13×20 cm 296 p. 978-973-32-1032-0
280 Epigoni ai Marelui Hidalgo Ioan Talpeş 2016 17×24 cm 448 p. 978-973-32-1035-1
281 Eastern Partnership:
A Civilian Security Perspective
Mihail E. Ionescu (ed.) 2016 17×24 cm 268 p. 978-973-32-1036-8
282 Tabloul ca oglindă Octavian Mihalcea 2016 17×24 cm 196 p. 978-973-32-1041-2
283 Breviar laic 7 Ioan Talpeş 2016 13×20 cm 332 p. 978-973-32-1042-9
284 Cavalerişti români la Saumur Maria Georgescu 2015 17×24 cm 284 p. 978-973-32-0960-7
285 Alături de Wehrmacht. „Cruciada împotriva bolşevismului”: Aliaţi, voluntari, auxiliari 1941-1945 Rolf-Dieter Müller 2015 17×24 cm 280 p. 978-973-32-0963-8
286 Luptele Wehrmachtului în România. 1944 Klaus Schönherr 2015 13×20 cm 336 p. 978-973-32-0968-3
287 România noului val Centrul de Resurse pentru Societatea Civilă 2015 17×24 cm 612 p. 978-973-32-0975-1
288 Biblioteca Militară Națională.
155 de ani de existen
ță
Alexandru Mihalcea (coord.) 2015 13×20 cm 256 p. 978-973-32-0980-5
289 Studii de biblioteconomie aplicată
pentru bibliotecile din Ministerul Apărării Naţionale
Alexandru Mihalcea (coord.) 2015 13×20 cm 276 p. 978-973-32-0981-2
290 Relațiile internaționale în anii 1945-1991. Europa și America de Nord Pavel Moraru 2015 21×29 cm 220 p. 978-973-32-0982-9
291 Aserțiuni euroatlantice Visarion Neagoe 2015 13×20 cm 412 p. 978-973-32-0983-6
292 O viaţă sub cupola paraşutei.Generalul paraşutist Grigore Baştan Eugen Dorin Spătaru 2015 13×20 cm 168 p. 978-973-32-0984-3
293 Propaganda şi rudele sale. Mic dicţionar enciclopedic Călin Hentea 2015 17×24 cm 320 p. 978-973-32-0985-0
294 Escadrila Nieuport 3. Jurnal de front
(1916-1917)  
Valeriu Avram 2015 13×20 cm 376 p. 978-973-32-0986-7
295 Limbajul militar (daco-)roman. Influenţa sa asupra limbii şi istoriei poporului român
(ed. a II-a, revăzută şi adăugită)
Cristian Mihail 2015 13×20 cm 184 p. 978-973-32-0987-4
296 Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”. Istorie, uniforme, simboluri Corneliu Andonie, Horia Vladimir Şerbănescu,
Emil Boboescu
2015 21×22 cm 120 p. 978-973-32-0988-1
297 Crearea unei armate populare.
O perspectivă franceză
asupra evoluţiei forţelor armate române
de la 23 august 1944 până în 1975
Christophe Midan 2015 13×20 cm 336 p. 978-973-32-0989-8
298 O istorie a presei militare in imagini Florin Şperlea (coord.) 2015 17×24 cm 232 p. 978-973-32-0990-4
299 75 de ani de radiofonie militara Florin Şperlea (coord.) 2015 13×20 cm 112 p. 978-973-32-0991-1
300 Bucureştiul sub bombardamente (1941-1944) Alexandru Armă 2015 13×20 cm 336 p. 978-973-32-0992-8
301 Pălărie cu buzunar. Colaj de gânduri şi vorbe scrise Petru Moţiu 2015 13×20 cm 248 p. 978-973-32-0993-5
302 Cazacii din Dobrogea. O istorie uitată Mihai Tiuliumeanu 2015 13×20 cm 372 p. 978-973-32-0994-2
303 Românii în Marele Război. Anul 1915 Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară 2015 17×24 cm 440 p. 978-973-32-0996-6
304 Amintirile unui voluntar din armata română. Plevna, 1877 Ion N. Lahovary 2015 13×20 cm 280 p. 978-973-32-0997-3
305 Romania‘s New Wave Colectiv 2015 17×24 cm 640 p. 978-973-32-0998-0
306 Penser l’Europe comme un cerveaux / A gândi Europa ca pe un creier Jean Askenasy 2015 13×20 cm 184 p. 978-973-32-0999-7
307 Steaua lui Gaţu Horia Alexandrescu 2015 13×20 cm 316 p. 978-973-32-1000-9
308 Al şaselea breviar laic Ioan Talpeş 2015 13×20 cm 320 p. 978-973-32-1003-0