Procesul de peer-review al lucrărilor trimise spre publicare la Editura Militară se desfăşoară astfel:

Lucrările sunt analizate în prima etapă de către colectivul de redacţie. În urma acestei selecţii sunt reţinute proiectele editoriale care răspund corespunzător următoarelor criterii:
a. încadrarea în domeniile tematice ale editurii;
b. relevanța potențială pentru domeniul de cercetare vizat;
c. potențialul de vandabilitate;
d. respectarea normelor deontologice și de etică profesională;
e. calitatea aparatului critic;
f. respectarea normelor de redactare acceptate de editură.

Într-o a doua etapă, manuscrisul este expediat către doi recenzori de specialitate, referenți externi editurii, care îl evaluează independent, urmărind următoarele criterii.
1. Încadrarea în domeniile tematice ale editurii
2. Relevanța subiectului
3. Noutatea științifică a lucrării
4. Impactul cercetării ştiinţifice
5. Metodele de cercetare
6. Contribuția este originală?
7. Argumentaţia ştiinţifică se dezvoltă în mod logic, coerent?
8. Coerență și claritate în exprimare
9. Stilul redactării
10. Aparat critic și metode de citare
11. Manuscrisul respectă normele deontologice şi etica profesională?

Criteriile menționate nu sunt exhaustive. Recenzorii pot să țină cont de orice alte criterii pe care le consideră relevante în aprecierea manuscrisului.
În final, evaluatorii expediază editurii câte un referat de acceptare sau de neacceptare a manuscrisului, însoțit de formularul tipizat completat, în care evaluează cei 11 itemi enumerați mai sus.
Referatele de acceptare sau neacceptare a manuscrisului spre publicare pot fi însoțite de eventualele observații sau propuneri pe care evaluatorii le consideră relevante.
Dacă ambele referate sunt negative, lucrarea va respinsă.
Dacă ambele referate sunt pozitive, lucrarea va acceptată.
Dacă doar un referat este negativ, se solicită încă un referat de la un referent terț. Dacă și acesta va fi negativ, lucrarea este respinsă. Dacă va fi pozitiv, lucrarea se va accepta pentru publicare, urmând a se interveni acolo unde au fost făcute recomandări.
Identitatea recenzorilor rămâne confidențială pentru autor/autori.

Această procedură de peer review este adoptată în vederea selectării riguroase a materialelor ce vor fi publicate și a lucrărilor de cel mai mare interes. Implicit, se urmărește îmbunătăţirea calităţii lucărilor apărute sub sigla editurii, prin prisma câtorva criterii pe care le considerăm esențiale pentru aprecierea calității unei lucrări științifice, precum caracterul original şi novator al lucrării; relevanta lucrării pentru domeniul de cercetare vizat; calitatea cercetării; metodologia folosită în tratarea subiectului ales; seriozitatea documentarii şi claritatea formulării conţinutului ştiinţific şi corectitudinea redactării etc.