ANUNŢ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de TEHNOREDACTOR 1A

ANUNŢ

cu rezultatele SELECŢIEI DOSARELOR de concurs

pentru încadrarea unui post de personal civil contractual de execuţie, vacant,

de tehnoredactor gr. IA cu studii superioare,

în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială

 

 Nr. crt. Număr de înregistrare al dosarului de înscriere a candidatului la concurs Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs de încadrare (Admis/ Respins) Motivul respingerii dosarului
1. A 195/ 27.03.2023 Admis ———-

 

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 06.04.2023, ora 10.00, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr.13.

Accesul în unitate pentru susţinerea probei se face începând cu ora 9.30, după verificarea documentelor de identitate ale candidaţilor.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 03.04.2023, ora 14.00 conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a personalului contractual, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, P.c.c. Paraschiv Emilia, telefon 021.319.58.88.

  

    COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Secretarul Comisiei de concurs:

   Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 31.03.2023,  ora 14.00.