ANUNŢ cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ pentru postul de TEHNOREDACTOR

ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ

 pentru încadrarea unui post de personal civil contractual de execuţie, vacant,

de tehnoredactor gr. Ia cu studii superioare,

în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială

din cadrul EDITURII MILITARE

 

 Nr. crt. Număr de înregistrare al dosarului de înscriere a candidatului la concurs Punctajul obţinut la proba scrisă Menţiunea privind admiterea sau respingerea candidatului
1. A 195/ 27.03.2023 92 puncte ADMIS

 

Candidaţii admişi vor susţine proba interviului, în data de 12.04.2023, ora 11.00, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr.13.

 

Accesul în unitate pentru susţinerea probei se face începând cu ora 10.30, după verificarea documentelor de identitate ale candidaţilor.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele la proba scrisă pot formula contestaţie până la data de 10.04.2023, ora 14.00 conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a personalului contractual, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 

 Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, P.c.c. Paraschiv Emilia, telefon 021.319.58.88.

  

    COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Secretarul Comisiei de concurs:

   Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 07.04.2023,  ora 14.00.