ANUNŢ cu rezultatele obţinute la INTERVIUL pentru încadrarea unui post de TEHNOREDACTOR

ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la INTERVIUL

 pentru încadrarea unui post de personal civil contractual de execuţie, vacant,

de tehnoredactor gr. Ia cu studii superioare,

în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială

din cadrul EDITURII MILITARE

 

 Nr. crt. Număr de înregistrare al dosarului de înscriere a candidatului la concurs Punctajul obţinut la proba interviului Menţiunea privind admiterea sau respingerea candidatului
1. A 195/ 27.03.2023 88 puncte ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele la proba interviului pot formula contestaţie până la data de 13.04.2023, ora 14.00 conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a personalului contractual, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

 

Eventualele contestaţii  se pot depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, P.c.c. Paraschiv Emilia, telefon 021.319.58.88.

 

Rezultatele finale vor fi afişate pe data de 19.04.2023, ora 14.00 la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13 şi pe pagina de internet ,,www.edituramilitara.ro’’

 

  

    COMISIA DE CONCURS

Preşedinte: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Membru: P.c.c.

Secretarul Comisiei de concurs: P.c.c.

   Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti astăzi 12.04.2023,  ora 14.00.