ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual

A N U N Ţ

privind organizarea examenului de promovare

în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual

 

 

  1. Unitatea Militară 02093 Bucureşti, organizează examenul de promovare în gradul profesioanal de ,,Referent gr.IA’’ a personalului civil contractual încadrat în postul de ,,Referent gr.I’’, în Biroul editare cărţi şi publicaţii la Unitatea Militară 02093.
  2. Examenul de promovare se desfăşoara în data de 25.06.2024, orele 09:00,, la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti din Bd. Iuliu Mniu nr. 13, sector 6.
  3. Bibliografia şi tematica de examen pentru postul de ,,Referent gr.IA’’ în Biroul editare cărţi şi publicaţii:

– Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
– Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011;
– Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;
Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008;

– Şerban Andronescu, Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei ,,România de mâine’’, 1997

– Vlad Puescu, Victor Jalbă-Şoimaru, Ghidul tehnoredactorului. De la print la eBook, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti, 2013;

– Jean Pierre Anciaux, La mise en page, Paris, Les Edition d’Organisation, 1992;

– Philippe Schuwer, Tratat practiv de editare, Editura Amarcord, Timişoara, 1999;

– Cătalin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria şi practica redactării, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
– Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

– InDesign User Guide, publicat pe internet;

– InDesign User Guide, publicat pe internet;

– Acrobat XI User Guide, publicat pe internet;
– MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet;
– MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet.
Tematica pentru examen:
● organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
● tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;
● legislaţia dreptului de autor;
● proiectul editorial- etapele parcurse de un manuscris într-o editură de la preluarea lui de la autor, pană la viza ,,bun de tipar’’;
● organizarea şi funcţionarea editurilor;
● norme de tehnoredactare pentru cartea ştiinţifică;

  • tipuri de caractere, formate de carte, tipuri de ediţii;
  • realizarea grafică a proiectelor editorial pe suport clasic sau electronic;
  • paginaţia unei lucrări, prezentarea manuscrisului pentru tipărire, semnele de corectură;
  • procesarea imaginilor şi textelor, optimizarea portabilităţii documentelor.
  1. Modul de desfăşurare a examenului:

* Data-limită pentru depunerea cererii de participare la examen este: 17.06.2024, ora 16:00

* Examenul de promovare se desfăşoară astfel:

– proba scrisă, pe data de 25.06.2024, orele 09:00,

– rezultatele obţinute la proba scrisă se afişează pe data de 26.06.2024, ora 14:00;

– eventualele contestaţii se pot depune până la data de 27.06.2024, ora 14:00;

– rezultatele contestaţiilor se afişează pe data de 28.06.2024, ora 14:00.

* Rezultatele probei de examinare şi ale eventualelor contestaţii se publica pe pagina de internet a Editurii Militare ,,edituramilitara.ro’’ şi la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, în termenele stabilite.

  1. Alte informaţii:

Cererea de participare se depune, în termenul limită stabilit, la Compartimentul evidenţă şi management personal.

 

 

Responsabil Compartimentul evidenţă

şi management personal                                                      

 

              P.c.c.

 

                     PARASCHIV EMILIA

   

 

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti, astăzi 10.06.2024, ora 14:00.

 

 

SUBOFIŢERUL DE SERVICIU PE PUNCT CONTROL

_____________

(gradul)

________________________________________

(nume, prenume şi semnătura)