Termeni și condiții

Site-ul www.edituramilitara.ro este deţinut şi administrat de Editura Militară, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 13504689, sediul în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, 061074, Bucureşti, România. Tel.: 021 314 91 61; E-mail: pr@edituramilitara.ro.

Navigarea pe site-ul www.edituramilitara.ro, urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea expresă a termenilor de mai jos de către orice Client.

Editura Militară îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii si condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergenţe sau neînţelegeri între Editura Militară şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

 

Definiții 

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul www.edituramilitara.ro.

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat Clientului de către Vânzător.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client, prin care Clientul îşi exprima intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi/sau Servicii şi să facă plata acestora.

Vânzător – Editura Militară, Cod Unic de Înregistrare 13504689, cu sediul în Bulevardul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, 061074, Bucureşti, România. Tel.: 021 314 91 61; E-mail: pr@edituramilitara.ro.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi/sau Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

 

Drepturile de proprietate intelectuală 

Conţinutul site-ului www.edituramilitara.ro (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate) este integral proprietatea Editurii Militare şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul expres al Editurii Militare a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Editura Militară poate oferi Utilizatorului/Clientului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.edituramilitara.ro.

Utilizarea pe www.edituramilitara.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. Editura Militară nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

 

Exonerarea de răspundere

Editura Militară nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la www.edituramilitara.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că site-ul nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Editura Militară fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site.

Informațiile incluse pe www.edituramilitara.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aducă acest fapt la cunoştinţa Vânzătorului la adresa pr@edituramilitara.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale şi nu implică responsabilitatea solidară a Editurii Militare.

Editura Militară îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar Editura Militară nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

Limita accesului la site

Editura Militară garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Editurii Militare, fără acordul scris al acesteia.

Utilizatorii site-ului www.edituramilitara.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu Editura Militară, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. Editura Militară nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Militară colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul site-ului www.edituramilitara.ro conform Politicii de confidențialitate, disponibilă  AICI.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresă (domiciliu/reşedinţă), e-mail.

Datele colectate cu privire la newslettere sunt confidențiale.

Editura Militară va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere.

Editura Militară nu solicită Utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.), informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal, Editura Militară îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile către terţi datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, ci doar în condiţiile legii. Editura Militară nu îşi asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanţii îşi trimit datele personale în mod eronat.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal, Editura Militară are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care participanţii le furnizează despre ei. Scopul colectării datelor este informarea participanţilor şi asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing şi publicitate.

Conform Legii nr. 677/2001, participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru mai multe detalii, puteţi consulta Politica de confidențialitate, disponibilă AICI.

 

Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.edituramilitara.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă.

Editura Militară poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că s-au utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau că se folosesc serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

 

Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediție aferente. Cheltuielile de expediţie aferente sunt detaliate pe site înainte de plasarea Comenzii de către Client. Aceste costuri pot fi modificate de către furnizorul de servicii de curierat fără acordul Editurii Militare, iar Editura Militară nu îşi asumă nicio răspundere pentru modificările de costuri operate de furnizorul de servicii de curierat.

Toate prețurile aferente produselor comercializate prin intermediul site-ului www.edituramilitara.ro sunt exprimate în Lei, conform prevederilor legale în vigoare la momentul comercializării acestor produse şi/sau servicii.

 

Comanda

Produsele şi/sau Serviciile achiziţionate prin intermediul site-ului www.edituramilitara.ro sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte. În caz contrar, va fi răspunzător pentru orice consecinţe determinate de aceste erori (ca de exemplu şi fără a se limita la: Comandă întârziată, transmisă greşit etc).

Editura Militară nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Totodată, în acest caz, Editura Militară nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Client ca urmare a întârzierii în livrarea Comenzii.

Prin finalizarea comenzii, clientul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant al Editurii Militare să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii.

(E-mailul prin intermediul căruia Clientul este informat asupra Comenzii plasate pe www.edituramilitara.ro este doar o confirmare de primire a Comenzii de către Editura Militară. Contractul pentru Produsele şi/sau Serviciile comandate urmând a fi încheiat în mod valabil în condiţiile mai jos menţionate.)

Confirmarea înregistrării comenzii se va realiza în maximum 24 de ore de la plasarea acesteia pe site.

Editura Militară poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca Clientul să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.edituramilitara.ro /partenerilor;
 • cel puţin 2 (două) livrări consecutiv eşuate;
 • alte motive obiective.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, Editura Militară nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, Editura Militară îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii, Editura Militară va anunţa clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţie la efectuarea comenzii.

Contractul se consideră încheiat între Client şi Editura Militară în momentul primirii de către Client de la Editura Militară, prin intermediul poştei electronice, a confirmării de înregistrare a Comenzii.

În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către Editura Militară, ne obligam să informăm Clientul asupra acestui fapt.

Prin plasarea Comenzii, clientul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.

 

Facturare – plăţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii, conform legislaţiei în vigoare.

Facturile emise de Vânzător pentru Produsele aferente unor Comenzi ce vor fi livrate prin curier se vor transmite Clientului în coletul de livrare a comenzii.

Plata se face ramburs.

 

Livrarea

Termenul standard de livrare este 3-5 zile lucrătoare. Acest termen poate suferi modificări în perioadele aglomerate.

Costurile livrării

Pentru fiecare comandă plasată pe www.edituramilitara.ro se va percepe un cost de transport ce diferă în funcţie de modalitatea de livrare selectată de client în pagina de finalizare a comenzii.

 1. Livrare prin curier rapid (Bookurier):

În cazul livrărilor prin intermediul Curierului, clientul va achita costul de livrare specificat de Curier.

 1. Livrare cu ridicare personală (de la sediul editurii):

În cazul livrărilor cu ridicare personală, clientului nu i se percep costuri de expediție.

Dacă Clientul îşi exercită dreptul de denunţare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina clientului.

 

Condiţii de livrare

La solicitarea Editurii Militare sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresă.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către Editura Militară la momentul predării produselor comandate către Client, la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

 

Recepţia produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate. De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea fără obiecţiuni a bonului de livrare (în cazul livrării prin curier) sau a oricărui alt document (în cazul ridicării de la sediul Vânzătorului) de către Client la momentul recepţiei Produsului, Clientul recunoaşte în mod expres primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor comandate, iar orice reclamaţie ulterioară cu privire la viciile aparente ale Produselor nu va fi luată în considerare.

 

Politica de retur

Condiţii generale

Editura Militară oferă posibilitatea de retur pentru clienţii care notifică intenţia lor în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea coletului, cu excepţia unor prevederi exprese contrare menţionate în Termeni şi Condiţii pentru anumite categorii de Produse.

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur. În urma solicitării primite de la client, Editura Militară va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur, fără ca prin aceasta Editura Militară să îşi asume obligaţia de a recupera ea însăşi aceste produse.

Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Vânzătorului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Editura Militară, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, 061074, Bucureşti.

 

Modalităţi şi termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice Editura Militară în legătură cu intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail, la pr@edituramilitara.ro, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, Editura Militară poate refuza coletul.

Informaţiile necesare care trebuie furnizate Editurii Militare pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • data expedierii coletului;
 • numărul Comenzii;
 • suma de returnat;
 • adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
 • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar)

La primirea informaţiilor referitoare la intenţia de retur a clientului, Editura Militară efectuează o solicitare la curier şi trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat.

Costurile de transport ale coletului/elor returnate intră în responsabilitatea clientului.

În cazul retururilor prin intermediul Curierului, clientul va achita costul de retur calculat de Curier.

 

Condiţii de returnare a produselor

În orice situaţie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care le-au însoțit.

Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora (lipsa sau deteriorarea ambalajului, starea produsului etc.)

Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi condiţie ca la primire: fără defecte (cu excepţia viciilor ascunse şi exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondenţa cu Editura Militară).

Cărțile nu trebuie să aibă colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini.

Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situaţia unor abuzuri (returnări repetate).

 

Termene de returnare a banilor

Clientul primeşte banii aferenţi produselor returnate în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Editura Militară este informată de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

Editura Militară va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

 

Forța majoră

Niciuna din Părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. În sensul prezentului articol, forţa majoră reprezintă un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, care nu se datorează intenţiei sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului şi care împiedică Părţile contractante să-şi execute, total sau parţial, obligaţiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mişcările sociale, incendiile, inundaţiile sau orice alte calamităţi naturale sau restricţii apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunţiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forţă majoră. Nu este considerat caz de forţă majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor oricăreia dintre Părţi.

Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligată să notifice cealaltă Parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea care a invocat forţa majoră este obligată să informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea cazului de forţă majoră. În situaţia în care nu se face notificarea, Partea care invocă apariţia evenimentului de forţă majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forţă majoră.

Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forţă majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a acestui Contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută decurgând din prezentul Contract apărută între client şi Vânzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor competente.

 

Frauda

Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor clienţilor Editurii Militare, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor www.edituramilitara.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terţi etc.) vor fi pedepsite conform prevederilor legale în vigoare.

 

Dispoziții finale

Nulitatea oricărei clauze a Termenilor şi condiţiilor, parţială sau integrală, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau părţi de clauze. În cazul în care anumite clauze ale Termenilor şi condiţiilor devin inoperante în întreg sau parţial, sau în cazul în care un punct nu a fost inclus în Termeni şi condiţii, acestea nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze. Clauza inoperantă sau nemenţionată va fi înlocuită cu o clauză corespunzătoare care, în măsura acceptabilă legal, se apropie cel mai mult de ceea ce Părţile contractante au intenţionat sau, urmărind concepţia şi exprimarea Termenilor şi condiţiilor, se obţine ceea ce se intenţionează după avizarea despre clauza lipsă sau inoperantă.

Actualizat la data de 07.03.2022, Editura Militară.